ความแตกต่างระหว่างไอศกรีม สองเกรด Regular & Premium
ตัวพรีเมียมจะใช้คุณภาพวัตถุดิบที่ดีกว่า, Stabilizer&Emulsifier ที่ดีกว่า, ความเหนียวของไอศกรีมมากกว่า 
ปริมาณความเข้มข้นของไขมันจะมากกว่า, ทำให้ไอศกรีมพรีเมี่ยมมีสัมผัสที่นุ่มกว่า
Hard Serve : Regular Grade
 • ราคา 380-430+ บาทต่อถาด
 • เฉลี่ยกิโลกรัมละ 127 บาท
 • ปริมาณน้ำหนักต่อถาด : 3000 กรัม
 • จำนวนสกู๊ปที่ตักได้ : 40 สกู๊ป (คำนวณที่ 75 กรัมต่อ 1 เสิร์ฟ)
 • การเก็บไอศกรีม : อุณหภูมิ -18 องศา
  หากเก็บร้านต้องปิดฝาเพื่อไม่ให้ผิวไอศกรีมสัมผัส กับอากาศโดยตรง เพื่อเป็นการยืดอายุไอศกรีม
 • อายุไอศกรีมถาดที่เปิดแล้ว : 1 เดือน (สดที่สุด)
 • อายุไอศกรีมถาดที่ยังไม่ได้เปิด : 3 เดือน (สดที่สุด)
 • อายุไอศกรีม : 6 เดือน
 • สั่งล่วงหน้า หากมีคิวผลิต ใช้เวลา 3-4 วัน หลังจากรับชำระเงิน
 • ขั้นต่ำ 12 ถาด
 • การขนส่ง รถบริษัท, รถตู้, รถทัวร์, เครื่องบิน
 • ค่ากล่องโฟม 65 บาท ต่อ 6 ถาด
 • ค่าส่ง สอบถาม
 • ปริมาณแบชการ ODM : 2 ถาด ต่อรสชาติ
 • รสชาติไอศกรีม ดูที่นี่


Hard Serve : Premium Grade
 • ราคา 800-850+ บาทต่อถาด
 • เฉลี่ยกิโลกรัมละ 267 บาท
 • ปริมาณน้ำหนักต่อถาด : 3000 กรัม
 • จำนวนสกู๊ปที่ตักได้ : 40 สกู๊ป (คำนวณที่ 75 กรัมต่อ 1 เสิร์ฟ)
 • การเก็บไอศกรีม : อุณหภูมิ -18 องศา
  หากเก็บร้านต้องปิดฝาเพื่อไม่ให้ผิวไอศกรีมสัมผัส กับอากาศโดยตรง เพื่อเป็นการยืดอายุไอศกรีม
 • อายุไอศกรีมถาดที่เปิดแล้ว : 1 เดือน (สดที่สุด)
 • อายุไอศกรีมถาดที่ยังไม่ได้เปิด : 3 เดือน (สดที่สุด)
 • อายุไอศกรีม : 6 เดือน
 • สั่งล่วงหน้า หากมีคิวผลิต ใช้เวลา 3-4 วัน หลังจากรับชำระเงิน
 • ขั้นต่ำ 6 ถาด
 • การขนส่ง รถบริษัท, รถตู้, รถทัวร์, เครื่องบิน
 • ค่ากล่องโฟม 65 บาท ต่อ 6 ถาด
 • ค่าส่ง สอบถาม
 • ปริมาณแบชการ ODM : 2 ถาด ต่อรสชาติ
 • รสชาติไอศกรีม ดูที่นี่
Hard Serve : Build your Brand
 • Regular Grade 
  มากกว่า 500 ถ้วย ราคา 18-20 บาทต่อถ้วย
 • Premium Grade  
  ขั้นต่ำ 500 ถ้วย ราคา 25-27 บาทต่อถ้วย
 • ราคารวมแพคเกจจิ้ง ถ้วยกระดาษ 4 oz สีขาว ช้อน ฝา สติ๊กเกอร์ 2 จุด 
 • ปริมาณน้ำหนักต่อถ้วย : 80-90 กรัม
 • การเก็บไอศกรีม : อุณหภูมิ -18 องศา
 • อายุไอศกรีม : 6 เดือน
 • สั่งล่วงหน้า ใช้เวลา 5-7 วัน หลังจากรับชำระเงิน
 • การขนส่ง รถบริษัท, รถตู้, รถทัวร์, เครื่องบิน
 • ค่ากล่องโฟม 65 บาท ต่อ 168 ถ้วย
 • ค่าส่ง สอบถาม
 • ปริมาณแบชการ ODM : 66 ถ้วย ต่อรสชาติ
 • รสชาติไอศกรีม ดูที่นี่
Soft Serve : Build your Brand
 • อัตราส่วนผสม
  ผงซอฟท์เสิร์ฟ: 1125 กรัม
  น้ำอุ่น : 2.5 ลิตร คนให้เข้ากัน สามารถใช้เครื่องปั่นช่วยได้
 • การเก็บผงซอฟท์เสิร์ฟ : ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงการโดดแดด
 • อายุผงซอฟท์เสิร์ฟ : 12 เดือน
 • สั่งล่วงหน้า ใช้เวลา 5-7 วัน หลังจากรับชำระเงิน
 • การขนส่ง รถบริษัท, รถตู้, รถทัวร์, เครื่องบิน
 • ค่าส่ง สอบถาม
 • ปริมาณแบชการ ODM : 40 ถุง ต่อรสชาติ
 • รสชาติไอศกรีม ดูที่นี่